Kunsttørret hø – hvordan og hvorfor?

Produktion af hø – sådan gør vi !

Græsset skal være på et udviklingsstadie som gør det egnet til fodring af enten heste, får eller kvæg. Til heste må det gerne være groft og være tildels gennemskredet. Dvs. frøet er synligt.Til får foretrækkes meget fint græs. Her anvendes ofte 2. eller 3. slæt som kan være mere bladrig. Når der er udsigt til 3-5 dages tørvejr skårlægges et areal, med et udbytte, der er passende for vores tørringskapacitet. Græsset spredes straks efter skårlægning jævnt udover hele marken. Denne behandling gentages 2-4 gange afhængig af vejret og mængden af græs.

produktion_02

Efter 2-3 dage sammenrives græsset. Dagen forinden, eller samme dag som det presses, vendes skåret nænsomt en sidste gang. Høet har på dette tidspunkt typisk et vandindhold på 20-30%. Ballerne køres straks hjem og tørringen påbegyndes via gennemblæsning af store mængder opvarmet luft. Efter 6-12 timer er høet nedtørret og nedkølet og høet indeholder nu 10-14% vand, og har en temperatur på niveau med udeluften. Ballerne stilles herefter på lager og vil nu forblive uændrede henover vinteren.

Baller i hø-tørreri

 Hvorfor er hø en videnskab?

At lave hø af græs kan umiddelbart virke simpelt og det er det såmænd også, – slå noget græs og lad det tørre nogle dage og vupti har du hø. Til trods herfor må de fleste som har praktiseret dette erkende, at det ofte ikke er så lige til endda. Solen ville ikke skinne, blæsten udeblev, teknikken brød sammen når forholdene endelige var optimale – og lykkedes det alligevel til trods for alle forhindringerne undervejs, blev det ellers så fine hø varmt efter et par uger på lager. Senere på vinteren støvede det fælt og er dermed uegnet som hestefoder. Dette gjaldt også for Straamanden, hvilket afstedkom at vi nu har bygget et tørreri indrettet specielt til hø.

produktion_01

Kunsttørring af hø sikrer en langt højere sikkerhed i produktion ift. traditionel marktørret hø.
Særligt grundet den mindre vejr afhængighed.

  • Kvaliteten i høet bibeholdes ved de færre dage fra skårlægning til presning.
  • Både regn, sol og for hård mekanisk behandling er ødelæggende for høet.
  • Mindre spild af de næringsholdige blade pga. de færre dage på skår og ingen mekanisk behandling når høet er næsten tørt.
  • Holdbarheden henover vinteren forbedres betydeligt særligt pga. lavere fugtindhold, lavere temperatur, færre fysiske skader på høet som minimere nedbrydningen.

Så nu er det blevet rigtig enkelt at lave hø, – godt hø vel at mærke.